Sắp xếp bàn trang điểm

- Jan 09, 2019-

Ở trong góc độ dễ học địa lý, yêu cầu đặt trong tủ quần áo trong nhà là: gương và bất kỳ đồng hồ nào, không thể đối diện với bất kỳ cánh cửa nào đối diện nhà anh ta, bao gồm cổng, cửa, cửa nhà vệ sinh, cửa bếp để chờ bất kỳ cửa nào . Kiến thức mà tủ quần áo đặt ra không phải là ít, cũng có nhiều cách tránh, phải chọn vị trí tốt và phù hợp để đảm nhận, ning xin nó có, khả năng đó thích cuộc sống gia đình lành mạnh.