Tại sao nên chọn tủ quần áo?

- Aug 02, 2020-

Tủ quần áo đi bộ có thể phát huy hiệu quả thiết kế tổng thể. Trước khi trang trí và thiết kế, tốt nhất là có một tầm nhìn về chức năng của không gian. Đồng thời, phương pháp phân loại quần áo cũng cần được xem xét, chẳng hạn như khu vực mặc chính thức, khu vực mặc thông thường và khu vực dịch vụ gia đình, và tỷ lệ của từng tài khoản. Bằng cách này, kích thước của từng bộ phận của Tủ quần áo có thể được đặt chính xác. Kế hoạch hợp lý như vậy có thể làm cho toàn bộ trang trí tủ quần áo có trật tự và trật tự hơn mà không bị rối loạn.

Tủ quần áo đi bộ thân thiện với môi trường hơn. Cloakroom thường được đặt ở một nơi tương đối kín trong nhà, vì vậy bảo vệ môi trường là đặc biệt quan trọng. Tủ quần áo đi bộ tương đối mở, và tự nhiên ít ô nhiễm hơn.