Mirror Light đối với tủ phòng tắm là gì?

- May 28, 2020-

Nhiều người có thể không nhận thấy rằng một số tủ phòng tắm được trang bị đèn pha gương. Đèn pha gương ở đây có nghĩa là ánh sáng ở phía trước gương. Các phòng tắm Tủ gương đèn pha là ánh sáng ở phía trước của tủ phòng tắm gương. Bởi vì gương thường được cài đặt phía sau hoặc ở phía trước của nguồn ánh sáng, trong phòng tắm, đèn pha thông thường không thể chơi một hiệu ứng ánh sáng tốt, vì vậy nó là cần thiết để cài đặt một đèn ở phía trước của gương trong tủ phòng tắm, để được nhiều hơn tốt để đóng vai trò của ánh sáng địa phương. Cài đặt phòng tắm Tủ đèn pha gương là cả hai đẹp và thiết thực, vì vậy đây là sự lựa chọn của nhiều người.