Nếu tủ quần áo bị mốc thì sao?

- Jun 22, 2020-

Sau khi tủ quần áo bị mốc, nấm mốc sẽ xâm nhập vào nhà của chúng ta và gây ra một số bệnh về đường hô hấp. Để ngăn chặn điều này, bạn có thể đặt một số chất hút ẩm trong Tủ quần áo, có thể hấp thụ nước dư thừa trong Tủ quần áo và giữ cho Tủ quần áo khô. Đồng thời, chúng ta có thể đặt một số vỏ cam trong Tủ quần áo, cũng có thể phát huy tác dụng rõ ràng và thân thiện với môi trường. Đồng thời, chúng ta phải chú ý đến việc thường xuyên mở cửa sổ để thông gió và thông gió. Cố gắng không sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà để ngăn độ ẩm quá mức ảnh hưởng đến Tủ quần áo. sử dụng. Sau khi chúng ta thường lau đất bằng cây lau ướt, chúng ta nên chú ý mở cửa sổ để cho hơi ẩm khô hiệu quả.