Các bước để tùy chỉnh tủ quần áo là gì?

- Aug 14, 2020-

1. Xác định các yêu cầu tùy chỉnh, xác định chức năng lưu trữ, vị trí thiết kế của Tủ quần áo và chọn kiểu dáng thiết kế và hình dạng xuất hiện.

2. Giao tiếp nhu cầu thiết kế với nhà thiết kế Tủ quần áo tùy chỉnh, hiểu các vật liệu, thiết kế, dịch vụ, v.v. của Tủ quần áo và xác định ý tưởng sơ bộ của Tủ quần áo tùy chỉnh.

3. Lấy hẹn với nhà thiết kế để đo tại chỗ. Tốt nhất là đo với nhà thiết kế để đảm bảo độ chính xác của kích thước.

4. Sau khi đo kích thước, nhà thiết kế sẽ đưa ra kế hoạch thiết kế và báo giá, và xác định các vấn đề thiết kế theo kế hoạch và bộ phận thiết kế. Người tiêu dùng nên kiểm tra cẩn thận dữ liệu kích thước và giá cả.

5. Đưa ra kế hoạch thiết kế cho nhà máy để sản xuất. Thời gian sản xuất thường khoảng 20 - 5 0 ngày.

6. Tủ quần áo thành phẩm lắp đặt vận chuyển.