Hai ưu điểm quan trọng của tủ bếp hình chữ L

- Sep 05, 2020-

Tủ bếp hình chữ L hầu hết được đặt xung quanh góc phòng, đứng sát tường. Tủ bếp hình chữ L cũng được đặt tên bởi vì nó trông giống như chữ L tiếng Anh về ngoại hình. Góc phải của nó cũng được hình thành bằng cách dựa vào góc tường. Toàn bộ tủ bếp nằm cạnh tường, và có hai lợi thế ở góc:

Đầu tiên, bạn có thể sử dụng toàn bộ khu vực góc để tối đa hóa việc sử dụng không gian.

Thứ hai, các góc có thể được sử dụng để chia bếp thành hai khu vực dọc dài. Các chức năng của hai nơi là khác nhau, và chức năng tương ứng của chúng là khác nhau. Thiết kế dọc có thể được sử dụng để rửa và nấu ăn trong một khoảng cách ngắn.