Giới thiệu các bức tường nội các

- Jan 09, 2019-

Bích ark, nói một lần nữa bên trong nhúng bích ark, nó là để hiển thị các nơi cư trú được bao phủ bên trong là được sinh ra mà trở thành liên minh tường hoặc các cửa hàng pensile không gian. Bích ark, nó là để hiển thị các nội các không gian đặt ngoài trên bức tường cơ thể và trở thành, cũng có thể gọi điện được xây dựng trong tủ quần áo hoặc tủ.

Nếu bạn không có đủ chỗ cho một buồng riêng kích thước đầy đủ, một tủ quần áo treo có thể là đủ. Các tủ treo cũng có một số các phong cách để lựa chọn - hầu hết họ có truyền thống thông và gỗ jacquard, trông giống như một tủ quần áo bình thường với một ngăn kéo. Tuy nhiên, khi mở cửa, họ tiết lộ không gian để treo quần áo, và chỗ ở này cũng có một sắp xếp ngăn kéo.