Tủ bếp gỗ rắn nứt khi thời tiết khô?

- Jun 12, 2020-

Tủ bếp gỗ nguyên khối được làm bằng gỗ. Độ ẩm của gỗ vừa được nhìn thấy chiếm 40% trọng lượng. Sau khi làm khô bảng, nó giữ lại một độ ẩm thích hợp để phối hợp với độ ẩm tương đối của môi trường tự nhiên trước khi nó được đưa vào Tủ bếp. Tủ bếp' gỗ sẽ tiếp tục trao đổi độ ẩm với không khí và co lại và giãn ra khi độ ẩm tương đối thay đổi.

Tấm gỗ rắn giống như da người. Khi không khí cực kỳ khô, chúng mất nước và co lại. Bề mặt của gỗ đặc có thể có một vài vết nứt, nhưng khi độ ẩm tương đối tăng, gỗ rắn sẽ hấp thụ đủ độ ẩm để mở rộng một chút. Để khôi phục lại tình trạng ban đầu. Do đó, khi độ ẩm không khí quá thấp, Tủ bếp sẽ hơi nứt.