Làm thế nào để kế hoạch tủ quần áo tích hợp của bạn?

- Jun 02, 2020-

1. không gian của toàn bộ tủ quần áo treo phải là đủ

Bất kỳ gia đình sẽ gặp phải quần áo mà không thể nhăn nheo. Tại thời gian này, một khu vực treo nhất định phải được thiết lập, và chăm sóc phải được thực hiện để dễ dàng mang nó. Nói chung, bạn cần phải chú ý đến việc đảm bảo đủ không gian vào thời gian này, đặc biệt là vấn đề chiều cao.

2. tủ quần áo tổng thể xếp khu vực nên được thiết kế

Khác là thiết kế của khu vực xếp tủ quần áo, thời gian này chủ yếu cho việc lưu trữ của một số trang phục xếp chồng lên nhau. Quần áo như vậy thường không chiếm rất nhiều không gian, nhưng để phân biệt tốt hơn, nó được khuyến khích để thiết lập một vài hơn để lưu trữ tốt hơn quần áo xếp chồng của các mùa khác nhau, và quần áo xếp chồng của các thành viên khác nhau trong gia đình, vv

3. diện tích giường ngủ tổng thể là rất quan trọng

Cuối cùng là khu vực Futon. Không gian này cần phải chiếm một không gian tương đối lớn, vì vậy việc lựa chọn vị trí phải hợp lý. Bởi vì không gian nó chiếm là tương đối lớn, và giường thường được thay đổi chỉ một lần trong một mùa, và nó không phải là thường được thực hiện. Tại thời gian này, nó thực sự là thích hợp hơn để đặt nó trên đầu tủ.