Tầng trên của tủ quần áo nên được phân bổ như thế nào?

- Jun 12, 2020-

Nếu có một Tủ quần áo nhiều mặt ở nhà, và Tủ quần áo có các cấp độ khác nhau.

Nếu nó là lớp cao nhất, nó thường được sử dụng để đặt chăn, và có những bộ quần áo chúng ta không thể mặc, chúng ta có thể đặt nó vào một cái túi và đặt nó lên lớp trên cùng. Khi đặt nó, bạn cần chú ý đến nó. Nó nên được đặt gọn gàng, và nó sẽ rất thuận tiện khi xử lý nó.

Có rất nhiều đường ray quần áo trong Tủ quần áo trên tầng hai. Chúng ta có thể treo quần áo chúng ta thường mặc trên móc áo. Khi chúng ta muốn mặc nó, chúng ta chỉ cần lướt qua để biết nên mặc trang phục gì vào ngày thứ hai. Thuận tiện hơn.