Bạn có biết tủ bếp hình chữ L và tủ bếp hình đảo?

- May 19, 2020-

Tủ bếp hình chữ L không 0010010 # 39; chỉ nhìn vào một góc nữa. Sử dụng bước ngoặt trên chiếc tủ này có thể thêm rất nhiều niềm vui cho cuộc sống của nhà bếp và nhận ra nhiều chức năng mới. Tủ bếp hình chữ L là một thiết kế nhà bếp thiết thực và thiết kế nhà bếp phổ biến nhất, lý tưởng cho không gian nhỏ. Bằng cách chia khu vực làm việc giữa hai bức tường được kết nối theo cách này, có thể thu được một tam giác làm việc lý tưởng.

Tủ bếp kiểu đảo dùng để chỉ một khu vực hoạt động riêng biệt với các tủ độc lập với tủ. Tủ bếp đảo chỉ thích hợp cho bếp mở. Vai trò lớn nhất của họ trong trang trí hiện đại là tách bếp ra khỏi các không gian khác. Tủ bếp kiểu đảo có nhiều bề mặt làm việc và không gian lưu trữ, để nhiều người có thể làm việc trong bếp cùng một lúc.