Không sử dụng các vật liệu tủ quần áo

- May 24, 2020-

1. Bảng không sơn: Mặc dù bảng không sơn có nhiều ưu điểm, nhưng chúng ta sẽ tìm thấy một số thiếu sót tiềm ẩn của tủ quần áo không sơn khi sử dụng. Vật liệu trang trí này không phải là một vật liệu gỗ rắn, đó là lý do chính tại sao tủ quần áo không sơn có giá rẻ. Quần áo quá nặng sẽ làm cong và phá vỡ bảng không sơn, đó cũng là một vấn đề rất đau đầu.

2. Ván gỗ nguyên liệu hỗn hợp: Một số doanh nghiệp sẽ chọn một số vật liệu Tủ quần áo có chứa formaldehyd vì lợi ích riêng của họ, do đó các vật liệu có chứa một số gỗ có hại, gỗ đó là tủ quần áo nhiều hơn gỗ nguyên chất Nó rẻ hơn nhiều. Bằng cách này, họ có thể nhận được lợi ích rất lớn từ họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn một tấm gỗ làm bằng vật liệu hỗn hợp, nó sẽ rất có hại cho cơ thể của chúng ta, và khả năng thực hành của nó cũng tương đối kém.