Có những bất lợi của tủ quần áo gỗ nhiều lớp?

- Jun 07, 2020-

Nhược điểm của gỗ đặc nhiều lớp cho Tủ quần áo chủ yếu là hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là ván gỗ rắn nhiều lớp rất khó gia công, và các yêu cầu cho quy trình rất cao, chẳng hạn như chà nhám và ép lạnh. Khía cạnh thứ hai là trong sản xuất ván gỗ đặc nhiều lớp, nếu các nhà sản xuất xấu sử dụng keo kém chất lượng, nó có thể gây ra sự phân tách và biến dạng của bảng, dẫn đến giảm tuổi thọ của Tủ quần áo. Bây giờ bạn đã biết những thiếu sót này, bạn nên kiểm tra cẩn thận khi chọn gỗ đặc nhiều lớp cho Tủ quần áo.